Nestidy använder cookies, genom att fortsätta antar vi att du accepterar sådan användning. Nestidy använder cookies för att ge dig en bättre service och en mer personlig upplevelse. Genom att fortsätta att använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om cookies och våra villkor under Användarvillkor

Användarvillkor

Användarvillkor

Allmänna villkor

Dessa användarvillkor (”Villkor”) tillämpas vid användning av den elektroniska tjänsten http://nestidy.se (”Tjänsten”). Våra användares integritet är viktig för oss och enligt GDPR syftar dessa användarvillkor till att skydda din och våra övriga användares personliga integritet. Vi är personuppgiftsansvariga, kontakta oss om du har ytterligare frågor om GDPR och hur vi agerar i enlighet med direktivet.

Genom att skapa ett konto, logga in eller använda tjänsten accepterar användaren (”Användaren”) dessa Villkor. Nestidy reserverar sig rätten att utan förpliktelse när som helst lägga till, ta bort eller ändra Villkoren. Användarens fortsätta användning av tjänsten efter ändringar i Villkoren innebär att Användaren accepterar dessa ändringar.

Användarkonton

Användaren ansvarar för sina kontouppgifter och registreringsinformation.

Användaren ansvarar strikt för att hemlighålla och skydda kontoinformation. Vid misstanke om otillåten användning eller försök till otillåten användning av Användarens konto bör Användaren omedelbart kontakta Nestidy.

Användaren accepterar att hen inte kommer att använda tjänsten i illegala syften.

Användaren ansvarar för att uppgifter som Användaren publicerar inte bryter mot lag eller tredje parts rättigheter.

Kommunikation

Användaren ansvarar för att dennes kommunikation med Nestidy inte innehåller konfidentiell information.

Genom att registrera ett konto på Tjänsten ger Användaren tillstånd till Nestidy att kontakta Användaren via telefon eller e-post.

Personuppgifter & sekretess

Vid behandling av personuppgifter följer Nestidy GDPR. Nestidy lagrar registreringsinformation/uppgifter om Användaren. Uppgifterna behandlas såväl manuellt som av datorer.

De uppgifter som anförtros Nestidy behandlats på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av Uppgifterna.

Du har rätt att begära alla dina uppgifter lagrade hos Nestidy genom att mejla oss på info@nestidy.se. Du kan även begära att vi tar bort all information om dig genom att mejla till samma adress.

Cookies

Tjänsten använder sig av cookies för att förbättra upplevelsen av Tjänsten för användaren. Nestidy kommer inte att sälja eller förmedla cookies till tredje part.

Avstängning och uppsägning

Nestidy förbehåller sig rätten att stänga av Användaren samt vidta nödvändiga rättsliga åtgärder om Användaren bryter mot Användarvillkoren eller på annat sätt misstänks utnyttja Tjänsten på ett olagligt eller annars otillbörligt sätt. Nestidy behöver inte lämna särskild förvarning, information eller motivering för sådan åtgärd.

Ansvarsbegränsning

Användning av tjänsten sker på Användarens egen risk. Nestidy ansvarar inte i för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användning av Tjänsten.

Nestidy ansvarar inte i något fall för skada överstigande ett halvt prisbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Tillämplig lag

Tillämpningen och tolkningen av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Användaren godkänner härmed att endast svensk lag är tillämplig vid tvister avseende Tjänsten och dess Användarvillkor, liksom att eventuella tvister ska slutligen avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sekretess ska gälla för skiljeförfarandet och skiljedomen.

Har du frågor?

Maila oss på: info@nestidy.se

Vill du veta mer om vår tjänst och bli kontaktad?

Ange dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss.
Skriv in för- och efternamn
Skriv in för- och efternamn
Fyll i e-postadress
Fyll i e-postadress
Fel format

Vi återkommer till dig så snart vi kan